Masterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.x

Voor 2024 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing:

        Lidsoort 
    Mannen/vrouwen   Vrouwen Mannen
           
U8 geboren in   2017 en later
  1 2
U9 geboren in   2016   3 4
U10 geboren in   2015   5 6
U12 geboren in   2014/2013   7 8
           
U14 geboren in   2012/2011   9 10
U16 geboren in   2010/2009   11 12
U18 geboren in   2008/2007   13 14
U20 geboren in   2006/2005   15 16
           
Senioren geboren in   2004 en eerder   17 18
           
Masters geboren in   1989 en eerder   21 22

Ten behoeve van deelname aan een crosscompetitie, seizoen 2023 - 2024, geldt met ingang van 1 november 2023 de leeftijdsindeling van 2024.
Deze regel is door Fortuna ook van toepassing verklaard op de Rooise Crosslopen, met dien verstande, dat daarbij de ingangsdatum van 1 september geldt.
Bij deelname aan een indoorwedstrijd in november of december geldt de categorieindeling voor 2022.
Wij wijzen er op dat voor masters geldt, dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. 

Recreant (geboren in 2004 of eerder)
      31 32
Recreant ( U8, U9, U10, U12)       33 34
Recreant (U14, U16, U18, U20)       35 36
Wandelaars       37 38
           
Géén wedstrijdlid of recreant, dus overig (bijv. jurylid)  41 42
Idem, U8, U9, U10, U12
      43 44
Idem, U14, U16, U18, U20
      45 46

Mastersleeftijden 
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven.
Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt.
De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen.
Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt.
Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters 
Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.


Onderverdeling senioren 
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de U20-periode, behoren tot de categorie U23.